ŢINTELE/SCOPURILE STRATEGICE

a) Asigurarea cadrului necesar pentru continua dezvoltare a pregătirii profesionale în vederea creșterii calității procesului de predare-învățare evaluare;

b) Eficientizarea utilizării bazei didactico-materiale și informatice a școlii;

c) Promovarea politicii de susținere a școlarizării și de prevenire a abandonului școlar;

d) Consolidarea tipului de cultură organizațională creat prin dialog social și parteneriat.